Escola Coral

L’Escola Coral és un projecte pedagògic que vol donar resposta a l’interès de molts pares i mares per la formació musical dels seus fills. Inspirada en la filosofia de cap nen sense veu, aquesta iniciativa educativa de l’Orfeó Manresà està oberta a tota la població escolar de la comarca i especialment a la de Manresa. Els seus principals objectius són despertar en l’alumne a la passió pel cant coral i vetllar per la formació i desenvolupament de la seva veu, tot oferint valors d’integració, sociabilització, expressió corporal i desenvolupament artístic.

El cant coral és un excel·lent mitjà d’expressió musical col·lectiva amb un paper essencial en el creixement personal i social dels infants i dels joves. La pràctica del cant coral facilita el coneixement del propi cos, el domini de la veu, la comunicació amb l’entorn… A més, esdevé una activitat integradora de les nois i noies de diferents orígens i cultures que han decidit fer de Manresa i de la nostra comarca el seu nou espai de desenvolupament.

A causa de la pandèmia, l’Escola Coral ha parat temporalment la seva activitat.